Utredning från 2017 av denna mytomspunna skepparsläkt i Ulebergshamn i Tossene på Sotenäset, verksam under slutet av 1500-talet och en stor del av 1600-talet. Namnvarianterna här avspeglar en glidning med tiden och den nya hemorten. Genom ett tidigare onämnt protokoll från lagmansrätten har jag funnit anknytning till Helsingör och Greifswald och kunnat uppställa en möjlig antavla som bifogas artikeln. En avskrift av lagmansprotokollet finns också här, med ordförklaringar. Dessutom redovisas i en uppställning de tullnotiser som jag registrerat från bohuslänska hamnar, Köpenhamn och Öresund.

I artikeln utreds också David Slagmans d.y. hustrus släkt i Ulebergshamn.

 
Dokument
Slaugman
Schlaman