Denna artikel utgörs av de här tre granngårdarnas i Torslanda historia under äldsta tid. Den kom till som en del av min medverkan vid skrivningen av boken Bulycke av Börje Vickberg. Här finns allt som går att få fram av bevarade källor, gård för gård, med en kort sammanställning av de äldsta generationerna. Det rådde stor tveksamhet i originalkällorna om gårdarnas namn. Ofta skrev man Bua/Bue även om man menade Bur. Detta är det riktiga genom en syntes av alla källor. Som bilaga finns en sammanställning av skeppsbyggare i Torslanda socken, då en av de namnkunniga skeppsbyggarna, Björn Andersson, bodde här. Det finns även en antavla i 6 generationer för Jon Gunnesson som bodde i Bulycke. Anorna sträcker sig till stor del till Östra Hisingen, främst Syrhåla i Tuve socken som jag tidigare grundligt genomforskat efter egna anor. På slutet en liten översikt av småbåtsbyggarsläkten Tullocks första generationer.

Dokument
Bua Bulycke Bur, skeppsbyggare, Tullock.pdf