Det egendomliga namnet Jök verkar inte tidigare ha kunnat förklaras. Genom min forskning för NÅDD om Nils Jöksson i Bovik på Björkö i Öckerö socken kan jag här presentera ett plausibelt ursprung med anfadern från 1500-talet, lagrättsmannen Gödick Hansson i Fjälebro i Valla socken på Tjörn. Här finns en utredning om hur anorna kan ha hängt ihop, åskådliggjord i ett Excelark i färg. Uppgifterna har delvis kombinerats med det som varit känt om släkten. Domböckerna (utom de första 10 åren som är digitaliserade) har inte använts, men ger troligen inte så mycket: annars skulle tidigare forskning ha gett mer än den har. Nils Jökssons antavla finns också med, skriven i programmet Holger.

Dokument
1. Nils Jöksson i Bovik.pdf
2. Häggvall Fjälebro Gök Tona.xlsx
3. Nils Jökssons antavla.pdf